1. Start
 2. Galeria
 3. Dokumenty do pobrania
 4. Pogotowie postrzałkowe
 5. Komunikaty


Screenshot 1
 

 

  

Pogotowie postrzałkowe w Okręgu Gorzowskim jest w trakcie tworzenia. Ze względu na nieliczny skład, szukanie postrzałków poza granicą rejonu działania przewodnika jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z członkiem pogotowia.

Zachęcamy wszystkich chętnych zwłaszcza przewodników tropowców i posokowców do dołączenia do pogotowia postrzałkowego!

Główne cele pogotowia postrzałkowego w Okręgu Gorzowskim:

 • Podnieść jak największą ilość postrzałków każdego gatunku zwierzyny grubej, co wynika z moralności myśliwego i etyki łowieckiej
 • Pokazać i docenić psy szukające i dochodzące postrzałki
 • Wesprzeć kasy kół łowieckich dzięki pracy psów
 • Wesprzeć i prezentować wyniki pracy psów w naszym okręgu
 • Docelowo mieć pewną, rzetelną i wyszkoloną grupę osób w pogotowiu postrzałkowym z dobrymi psami pracującymi na tropie
 • Uczyć siebie i innych jak duże znaczenie ma psi nos

Zasady korzystania z pogotowia postrzałkowego dla kół łowieckich i myśliwych z okręgu:

 1. 1. Pogotowie postrzałkowe pomaga, co nie oznacza, że wyręcza. Obowiązkiem każdego myśliwego po zaangażowaniu pogotowia jest udzielenie rzetelnej informacji na temat postrzałka, wskazanie miejsca, daty, godziny, zachowania zwierza po strzale i udział strzelca do końca w dochodzeniu postrzałka z członkiem pogotowia! (chyba że dogadali się inaczej)
  2. “Dobrą praktyką” jest zwrot kosztów paliwa dla osoby szukającej z psem przez strzelającego - koleżeństwo
  3. Członkowie pogotowia pracują społecznie - proszę to uszanować! i z należytym szacunkiem traktować kolegę oraz psa, naszą rolą i celem nadrzędnym jest odnalezienie postrzałka
  4. Strzał łaski oddaje zawsze przewodnik psa! (chyba że dogadali się inaczej z myśliwym)
  5. Rola pogotowia postrzałkowego kończy się w momencie odnalezienia sztuki lub dostarczenia informacji kończącej pracę psa i przewodnika, nie mamy obowiązku patroszyć, wyciągać zwierza z lasu itp.
  6. Nadrzędną zasadą jest szukanie w dzień, chyba że członek pogotowia wyraża zgodę na przyjazd w nocy
  7. “Dobrą praktyką” jest zwrot kosztów szycia psa w wyniku wypadku - ponosi je myśliwy, któremu szukamy postrzałka lub Koło, jeżeli ma taki gest - koleżeństwo
  8. O pracy na ścieżce, ilości ludzi w trakcie dochodzenia postrzałka zawsze decyduje członek pogotowia
  9. Nie praktykuje się sytuacji, w których po ścieżce przeszło dużo ludzi, psów, wszystkie ślady są zatarte i dzwonimy po pogotowie w myśl “a niech jeszcze sprawdzą, żeby nie gadali”. Każdemu z nas powinno zależeć na podniesieniu sztuki, należy zadbać o prawidła wykonywania polowań i etykę przy sprawdzaniu zestrzału

 

Zasady obowiązujące członków pogotowia postrzałkowego:

1. Zachować wstrzemięźliwość - nie rozmawiamy o jakości strzału, o płci, wadze i trofeum podniesionej sztuki - “celem jest podnieść sztukę, a nie filozofować”
2. Ustalamy fakty, wydarzenia oraz skład osób, którzy pójdą z nami na ścieżkę zanim rozpoczniemy pracę - należy być stanowczym i konsekwentnym
3. Należy bezwzględnie zadbać o formalności prawne tj. odstrzał i wpis w rejestr wyjść - przed rozpoczęciem pracy
4. Nie szukamy po zmroku, chyba że na własne ryzyko
5. Strzał Łaski zawsze wykonuje przewodnik psa (chyba że ustalamy to inaczej - ale zawsze to ustalamy!)
6. Mamy ze sobą apteczkę i środki opatrunkowe dla siebie i psa w razie wypadku
7. Pracę w pogotowiu świadczymy bezpłatnie - dobrą praktyką jest, aby myśliwy zwrócił koszt przyjazdu, ale nie oczekujemy tego od nikogo
8. Ewidencjonujemy każdą podniesioną sztukę i pracę “pustą”
9. Nasza rola kończy się w momencie odnalezienia sztuki, nie mamy obowiązku patroszyć, transportować tuszy - informujemy myśliwego lub łowczego koła i wskazujemy miejsce odnalezienia postrzałka
10. Każdy akt złego potraktowania lub niekoleżeństwa zostanie odnotowany

Podział obwodów łowieckich na regiony Pogotowia postrzałkowego

Mapa obwodu pogotowie postrzałkowe ZO PZŁ Gorzów

Region 1:

 1. Kierownik regionu Kol. Janusz Kobryński - pies Posokowiec Hanowerski

tel.691 348 563

 1. Kol. Przemysław Szymański - pies Jamnik Szorstkowłosy

            tel. 667 172 712

Region 2:

 1. Kierownik Kol. Michał Zmarzlik - pies Ogar Polski

tel. 535 100 613

Region 3:

 1. Kierownik Kol. Łukasz Stanecki - pies

            tel. 510 056 957

 1. Kol. Sławomir Kaźmierczak - pies Gończy Słowacki

            tel. 694 870 676

Region 4:

 1. Kierownik Kol. Grzegorz Dera - pies Posokowiec Bawarski

            tel. 609 086 193

Region 5:

 1. Kierownik Kol.

Region 6:

 1. Kierownik Kol. Wojciech Kartawik - pies Ogar Polski

            tel. 609 720 028