Konkurs Fotograficzny im. Włodzimierza Korsaka - karta zgłoszenia

Plik Word do pobrania tutaj

Karta zgłoszenia

Konkurs Fotograficzny

im. Włodzimierza Korsaka

Imię i Nazwisko ……………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Adres do korespondencji ………………………………………………

………………………………………………………………………….

Telefon ……………………….. E-mail ………………………………

Wykaz prac ( tytuł i opis ):

Kategoria

Temat

Tytuł zdjęcia

Nazwa pliku*

I

Fauna

   

I

Fauna

   

II

Sceny myśliwskie

   

II

Sceny myśliwskie

   

III

Ruch

   

III

Ruch

   

IV

Puszcze Lubuskie

   

IV

Puszcze Lubuskie

   

Oświadczenie:

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem  Konkursu im. Włodzimierza Korsaka i akceptuję jego treść.

Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie prace wykonałem/łam osobiście.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu .

Data, miejscowość ……………………………. Podpis autora …………………

* nazwa pliku musi zawierać: kategorię, nr zdjęcia w kategorii, nazwisko autora, np. I-2-Kowalski oraz opis.  

plakat 2017