Szkolenie i egzaminy dla nowostępujących do PZŁ oraz selekcjionerów (wiosna 2018)

Zarząd Okręgowy PZŁ w Gorzowie Wlkp. informuje, iż zaplanował na najbliższe miesiące przeprowadzenie następujących kursów i egzaminów:

 

SZKOLENIE I EGZAMIN DLA NOWOWSTĘPUJĄCYCH DO PZŁ

 

 • Szkolenia teoretyczne odbywać się będą w świetlicy ZO PZŁ Gorzów Wlkp.
  Kosynierów Gdyńskich 20G (na parterze).
 • Szkolenia praktyczne odbywać się będą na strzelnicy myśliwskiej.
 • Harmonogram w/w szkoleń w załączeniu.
 • Egzaminy:

Testowy – Świetlica ZO PZŁ w Gorzowie Wlkp. – 09.04.2018r

Ustny – Świetlica ZO PZŁ w Gorzowie Wlkp. – 10-11.04.2018r

Praktyczny – Strzelnica myśliwska w Fort Żabice – 12.04.2018r

Do szkolenia dla nowowstępujących do PZŁ mogą przystąpić kandydaci, którzy odbywają lub mają zaliczony staż w kole łowieckim lub Ośrodku Hodowli Zwierzyny.

Do egzaminów zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy ukończyli kurs organizowany przez ZO PZŁ oraz do dnia 01.04.2018 roku udokumentują zaliczenie stażu.

W pierwszym dniu szkolenia nowowstępujący przedkładają wniosek o przystąpienie do egzaminu łowieckiego wraz z załącznikami.

Szkolenie i egzamin są odpłatne – wysokość opłaty zależy od ilości uczestników i zostanie podana na szkoleniu.

 

 

SZKOLENIE I EGZAMIN DLA SELEKCJONERÓW

 

 • Szkolenie i egzaminy odbywać się będą w świetlicy ZO PZŁ Gorzów Wlkp.
  Kosynierów Gdyńskich 20G (na parterze).
 • Harmonogram w/w szkoleń w załączeniu.
 • Egzaminy:

Testowy – Świetlica ZO PZŁ w Gorzowie Wlkp. – 08.05.2018r

Ustny – Świetlica ZO PZŁ w Gorzowie Wlkp. – 08.05.2018r

Do szkolenia dla selekcjonerów mogą przystąpić członkowie PZŁ posiadający uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania przez min. dwa lata.

Do egzaminów zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy ukończyli kurs organizowany przez ZO PZŁ oraz do dnia 01.05.2018 roku udokumentują posiadanie uprawnień podstawowych przez min. trzy lata.

W pierwszym dniu szkolenia kandydaci na selekcjonerów przedkładają wniosek
o przystąpienie do egzaminu łowieckiego wraz z załącznikami.

Szkolenie i egzamin są odpłatne – wysokość opłaty zależy od ilości uczestników i zostanie podana na szkoleniu.

W związku z powyższym prosimy o przesyłanie zgłoszeń kandydatów na selekcjonerów
w terminie do dnia 03 marca br. do tut. ZO PZŁ z podaniem imienia i nazwiska zainteresowanego szkoleniem kandydata.

 

EGZAMINY POPRAWKOWE DLA NOWOWSTĘPUJĄCYCH DO PZŁ

 

Egzaminy poprawkowe dla nowowstępujących do PZŁ odbędą się w świetlicy tut. ZO PZŁ
ul. Kosynierów  Gdyńskich 20G w następujących terminach:

Testowy – Świetlica ZO PZŁ w Gorzowie Wlkp. – 09.04.2018r – godz. 10.00

Ustny – Świetlica ZO PZŁ w Gorzowie Wlkp. – 11.04.2018r – godz. 10.00

Strzelecki – Strzelnica myśliwska Fort Żabice – 12.04.2018r – godz. 10.00

Zgłoszenia na egzamin poprawkowy przyjmowane są telefonicznie w godzinach pracy tut. ZO PZŁ pod numerem tel. 95 720 47 20 w terminie do dnia 01.04.2018r.

Opłata za egzamin poprawkowy wynosi – 300zł i płatna jest w terminie do dnia 01.04.2018r. przelewem na konto tut. ZO PZŁ:
                PEKAO SA I/O Gorzów Wlkp. 0312403549 1111 0000 4431 1140

 

Harmonogram szkolenia dla nowowstępujących do PZŁ

Harmonogram szkolenia dla selekcjonerów