OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA w Gorzowie Wlkp.

Przewodniczący Komisji – Henryk Szpakowski

Z-ca Przewodniczącego – Bogdan Kolanowski

Sekretarz Komisji – Arkadiusz Gusiew

Członkowie Komisji:

Stanisław Drozdowicz

Ryszard Karpisz

Bogdan Urbaniak

Józef Urbanowski

Paweł Wilczyński

Aktualności