OKRĘGOWA KAPITUŁA ODZNACZEŃ ŁOWIECKICH w Gorzowie Wlkp.

Przewodniczący Kapituły – Stanisław Koleśnik

Sekretarz Kapituły – Mieczysław Protasowicki

Członkowie Kapituły:

Wojciech Pawliszak

Józef Urbanowski

Aktualności