OKRĘGOWY SĄD ŁOWIECKI w Gorzowie Wlkp.

Prezes Sądu – Grzegorz Trojanowski

V-ce Prezes Sądu – Paweł Kowalczyk

V-ce Prezes Sądu – Paweł Majka

Członkowie Sądu:

Czesław Gudzowski

Jacek Jabłoński

Jan Jędruszak

Marek Kokowski

Andrzej Kościelniak

Leszek Miszczak

Stanisław Myszkowski

Ryszard Niedźwiedź

Włodzimierz Olejniczak

Ryszard Popielnicki

Władysław Sobków

Krzysztof Trautman

Edward Żuk

Aktualności