OKRĘGOWY RZECZNIK DYSCYPLINARNY w Gorzowie Wlkp.

Rzecznik Dyscyplinarny – Rajmund Jabłoński

Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego – Mariusz Koźbiał

Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego – Henryk Pacholczyk

Aktualności